ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα όλων των ηλικιών .

Τα τμήματα μας  έχουν μικρό αριθμό παιδιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις δασκάλες μας να έχουν πιο άμεση και προσωπική επαφή με το κάθε παιδί,  με αποτέλεσμα όλη η ομάδα να λειτουργεί σαν παρέα.

Τα Τμήματά μας είναι :

 

•  βρεφών (από 40 ημέρων έως 2,5 χρόνων)

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία  και ακολουθείται  ειδικό  πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε ηλικίας με στόχο την μάθηση μέσω της εξερεύνησης του περιβάλλοντος.

 

 

•   Μεταβρεφικά ( από 2,5 χρονών έως 3,5 χρονών )

 Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βιωματικό τρόπο με όλες τις δραστηριότητες όπως γλώσσα, μουσική, ρυθμική αγωγή, εικαστικά, κουκλοθέατρο κτλ , στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στην ηλικία αυτή,  στόχο έχει την  ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κινητικά.

 

 

 

Μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες και πολύ – πολύ παιχνίδι  κάνουμε τη διαδικασία της μάθησης πιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Μέσα από διαδραστικές προσεγγίσεις τα παιδιά με βιωματικό τρόπο εκπαιδεύονται και μαθαίνουν νέα πράγματα. Όλες οι δραστηριότητες μας  έχουν ως στόχο  την ομαδική εργασία, γεγονός που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους αλλά και το πνεύμα της συνεργασίας, εφόδια  χρήσιμα για την πορεία τους στη ζωή.